رسالت دانشکده:

 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بر آنست با پایبندی به برنامه های مدون علمی و اعتقاد بر اصل دانایی محوری و نیز در راستای سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور به همراه احترام به حقوق فردی و اجتماعی دانشجویان-اعضای هیئت علمی و کارکنان با رعایت استانداردهای اخلاقی و با مدیریت مشارکتی در جهت ارتقا کیفیت خدمات آموزشی-پژوهشی و فرهنگی تلاش نماید.

مصمم هستیم با برخورداری از نیروی انسانی متعهد-متخصص و کارامد و با بهره گیری از امکانات نوین آموزشی در تعلیم و تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف رشته های پرستاری-مامایی-اتاق عمل-هوشبری- علوم و صنایع غدایی-علوم آزمایشگاهی-بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط اهتمام ورزیم.