مسئول آزمایشگاه های علوم پزشکی: خانم شبنم حیدرزاده

آدرس: تهران، پونک، بلوار امام حسن، مجتمع نیایش، ساختمان شماره 2، طبقه منفی 1

      44600160   

shabnam.heydarzade@yahoo.com